Contacts:
Mykola Slipchenko: +380505375688
Valeriy Sanzharevsʹkyy: +38095195821

Address:
street Khmelnitska, 10,
Kyiv, Svyatoshinsky district
Tel: +380442320347, +380509287345
e-mail: info@imdp.in.ua