Contacts:
Mykola Slipchenko: +380505375688

Address:
street Khmelnitska, 10,
Kyiv, Svyatoshinsky district
e-mail: info@imdp.in.ua